• ĐBP - Sau hơn 3 năm thực hiện Ðề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020; gần 1 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, hoạt động liên kết giữa người dân và doanh nghiệp đã từng bước được hình thành. Từ đó, tạo động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách toàn diện, bền vững theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiện đại.

  • ĐBP - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 – 2015; việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2015 – 2018; thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ năm 2015 – 2018 trên địa bàn huyện Mường Nhé, ngày 16/5, Tổ giám sát số 2 HĐND tỉnh do đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với UBND huyện Mường Nhé.

  • ĐBP - Bà Phạm Thị Tuyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo, cho biết: Ngay từ khi triển khai Ðề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” các cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tập trung phát triển sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả bền vững, đảm bảo môi trường an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, huyện khuyến khích đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế từng vùng.

1 
°
1025 người đang online