Huyện Mường Nhé cần tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Đăng ngày 14 - 05 - 2020
100%

ĐBP - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 – 2015; việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2015 – 2018; thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ năm 2015 – 2018 trên địa bàn huyện Mường Nhé, ngày 16/5, Tổ giám sát số 2 HĐND tỉnh do đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với UBND huyện Mường Nhé.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi kết luận buổi làm việc với UBND huyện Mường Nhé.

Huyện Mường Nhé có 152.380ha đất lâm nghiệp. Trong đó: 75.708ha đất lâm nghiệp có rừng và 76.672ha đất lâm nghiệp chưa có rừng. Thực hiện Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh, huyện Mường Nhé đã giao 70.578ha đất lâm nghiệp có rừng, đạt 93,22% kế hoạch. Đất lâm nghiệp chưa có rừng đã giao 12.874ha cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, đạt 16,8% kế hoạch. 100% đất lâm nghiệp chưa có rừng tại 12/12 xã trên địa bàn chưa được giao. UBND huyện Mường Nhé đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 87 chủ rừng là cộng đồng thôn, bản và hộ gia đình. Giai đoạn 2015 – 2017, tổng diện tích rừng được rà soát, nghiệm thu để chi trả dịch vụ môi trường rừng giảm từ 35.108ha (năm 2015) xuống 33.417,5ha (năm 2017), tổng số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng là 62,87 tỷ đồng. Đối với rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, tổng diện tích được chi trả tăng từ 30.984,5ha (năm 2015) lên 33.037,3ha (năm 2017), trong đó: thực hiện kế hợp đồng khoán 29.179,3ha cho 43 nhóm dân cư và diện tích còn lại do Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé quản lý.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tại huyện Mường Nhé chưa có nhiều đột phá; UBND huyện chưa xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện Đề án để triển khai đến UBND các xã. Quá trình thực hiện Đề án chủ yếu thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi cơ cấu lao động, lựa chọn các mô hình sản xuất phù hợp và các hình thức tổ chức sản xuất theo các chương trình MTQG về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tại một số xã đã tiến hành chuyển đổi từ độc canh cây lúa sang trồng màu, cây công nghiệp ngắn, dài ngày theo hướng sản xuất hàng hóa. Bước đầu hình thành các hình thức chăn nuôi trang trại, hình thành một số vùng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả tập trung. Tuy nhiên, mới chỉ dừng lại ở hình thức mô hình, chưa có sự đầu tư về khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp…

Tại buổi giám sát, thành viên tổ giám sát yêu cầu huyện Mường Nhé giải trình việc sai lệch số liệu về tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng, diện tích rừng đã được giao, chưa giao; tồn tại, hạn chế trong công tác giao đất lâm nghiệp chưa có rừng; danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Mường Nhé thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất: Máy móc nông nghiệp và các mô hình trồng nấm, nuôi vịt; tiến độ thực hiện rà soát quy hoạch về thủy lợi giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2025; công tác tuyên truyền về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến các xã, nhân dân trên địa bàn…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi đề nghị UBND huyện Mường Nhé phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sớm hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé giải quyết dứt điểm vấn đề đất sản xuất của người dân trong khu vực rừng bảo tồn. Đối với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, chỉ đạo các xã thống nhất quy định, quy chế chi tiêu nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng tại các bản. UBND huyện Mường Nhé cần phải lập kế hoạch chi tiết, cụ thể giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, các mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đến chính quyền các xã, người dân để triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

 

Tin, ảnh: Phạm Trung

Tin mới nhất

Tăng cường liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp(16/05/2020 6:26 SA)

Huyện Mường Nhé cần tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp(14/05/2020 6:21 SA)

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Tuần Giáo(14/05/2020 6:19 SA)

°
1050 người đang online