Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
66 người đã bình chọn
3359 người đang online

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG MƯỢN HỒ SƠ CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Đăng ngày 13 - 06 - 2022
100%

Thực hiện Văn bản số 1767/LĐTBXH-BHXH ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên thông báo đến các Hợp tác xã thành viên một số nội dung như sau:

- Việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết HĐLĐ là hành vi vi phạm nguyên tắc "trung thực" theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Bộ luật Lao động và vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết HĐLĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật Lao động. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 49 của Bộ luật Lao động thì đây là trường hợp HĐLĐ bị vô hiệu toàn bộ.

- Thẩm quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu và xử lý HĐLĐ vô hiệu được thực hiện theo Điều 50, Điều 51 của Bộ luật Lao động và mục 3 Chương III của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Theo đó, Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.

- Việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Lao động và Điều 10 của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định: "Các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động thuộc thầm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự".

Đề nghị các Hợp tác xã chủ động, rà soát và báo cáo về Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo số điện thoại: 0215.3737.658.

Tin mới nhất

Đồng chí Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đi công tác(21/09/2023 9:45 CH)

Thông báo về việc ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã...(19/07/2023 9:23 CH)

Phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Điện Biên khoá...(12/07/2023 5:43 CH)

Đồng chí Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đi công tác(07/07/2023 3:43 CH)

Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại và đề nghị xếp loại viên chức năm 2022 của Liên minh HTX...(21/12/2022 11:18 CH)

Thông báo 142/TB-UBND ngày 08/12/2022 về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023(09/12/2022 11:33 CH)

Công văn số 428/LMHTX về việc báo cáo đồng chí Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đi công tác(23/11/2022 5:55 CH)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG MƯỢN HỒ SƠ CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG(13/06/2022 5:41 CH)

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Liên minh Hợp tác...(10/06/2022 9:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG I NĂM 2022(10/06/2022 5:23 CH)

°